Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Aktualności
Otwarcie pozwu grupowego przeciwko Link4 S.A. komunikat PIPUiF z dn. 15 grudnia 2016
2016-12-15

W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych z dn. 6 czerwca 2016 informujemy, że zażalenie Link4 S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego o otwarciu postępowania zbiorowego przeciwko Link4 S.A. zostało odrzucone przez postanowienie Sądu Apelacyjnego, które jest prawomocne i niezaskarżalne.

W związku z powyższym, Sąd Okręgowy otworzył postępowanie zbiorowe przeciwko Link4 S.A. o odszkodowanie za czyny nieuczciwej konkurencji popełnione w sposób umyślny i zawiniony.

Z raportu z badania Millward Brown z 2016 wynika, że poziom znajomości nieuczciwych i zakazanych przez Sąd reklam Link4 S.A. pozostał na tym samym poziomie co w 2015 roku (38%!).

„Można więc przypuszczać, że «wymazywanie» tych reklam z pamięci respondentów będzie bardzo długim i powolnym procesem”, uważa Grzegorz Kowalczyk, Senior Consultant w MillwardBrown.

O możliwości dołączania do pozwu grupowego i zgłaszania roszczeń przez wszystkich poszkodowanych działaniem Link S.A. będziemy informować na stronie Izby www.posrednicy.org.pl.

Adam Sankowski
Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

więcej o sporze z Link4 tutaj>>