Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Aktualności
Lipiec 2015: 38% Polaków nadal pamięta nieuczciwe reklamy Link4!
2015-07-15

Najnowszy raport MillwardBrown z lipca 2015 r., w którym są opublikowane wyniki badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie osób w wieku 15-75 lat (N=1005) jednoznacznie potwierdza skalę i siłę oddziaływania nieuczciwej kampanii reklamowej przeprowadzonej w 2008 roku przez Link4.

Poprzednie badanie z 2011 r. wykazały, że aż 44% Polaków pamiętało zakazane przez Sąd reklamy, mimo upływu 3 lat od ich emisji. Teraz minęło już 7 lat, ale reklamę nadal pamięta aż 38% respondentów. Tak więc szkody poniesione na ich skutek przez pośredników i towarzystwa ubezpieczeniowe stale rosną.