Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Aktualności
Komunikat Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych z 15 kwietnia 2015 w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko Link4
2015-04-14

31 marca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał rację pośrednikom ubezpieczeniowym, którzy wystąpili z pozwem zbiorowym o odszkodowanie od Link4 w związku z czynami nieuczciwej konkurencji popełnionymi przez Towarzystwo i uchylił w całości postanowienie Sądu Okręgowego z 27 października 2014 r. odrzucającego ten pozew.

"To przełom w procesie. Link4 powinno wypłacić wszystkim pośrednikom w Polsce odszkodowanie adekwatne do strat, jakie ponieśli na skutek nieuczciwych reklam Link4 deprecjonujących pośredników ubezpieczeniowych i mówiących nieprawdę klientom", uważa Adam Sankowski, prezes Polskiej Izby
Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, która wygrała już wcześniej proces z Link4 przed Sądem Najwyższym.

Wyroki wszystkich instancji zakazały Towarzystwu emisji nieuczciwych reklam, nakazały przeprosiny w mediach ogólnopolskich oraz zapłatę 100 000 zł na Zamek Królewski jako pokutne za umyślne i zawinione czyny nieuczciwej konkurencji popełnione przez Link4. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że reklamy Link4 naruszyły interesy zarówno pośredników jak i pozostałych towarzystw ubezpieczeniowych.
Roszczenie pierwszej grupy 35 pośredników wraz z odsetkami wynosi ponad 18 mln zł. Zostało ono obliczone w oparciu o badania, które wykonała firma badawcza MillwardBrown SMG/KRC. Jakość i poprawność metodologiczna badania została potwierdzona dodatkowo opinią Polskiej Akademii Nauk.
 

Treść Orzeczenia Sądu Apelacyjnego z dnia 31 marca 2015>>