Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Korzyści

Korzyści płynące z członkostwa w PIPUiF

Przystępując do PIPUiF otrzymasz:

•  Oficjalny certyfikat przynależności do PIPUiF (na życzenie)
•  Prawo posługiwania się logo PIPUiF w swoich materiałach promocyjnych (wizytówce, papierze firmowym, stronie internetowej).
•  Prawo do zniżek i upustów w wydarzeniach organizowanych przez PIPUiF i zaprzyjaźnione instytucje (konferencje kongresy, szkolenia, itp.).
•  Prawo do korzystania z preferencyjnych warunków w procesie obowiązkowego dokształcania zawodowego.
•  Możliwość wpływu na kształt ustawodawstwa (ustawa ubezpieczeniowa, dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IMD2), ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, itd.).
•  Możliwość korzystania z pozyskanej przez Izbę pomocy unijnej dla naszego sektora.
•  Dzięki współpracy z BIPAR, dostęp do źródła informacji na temat przyszłości rynku ubezpieczeń w Europie i w Polsce.
•  Bezpłatne porady prawne - szczegóły
•  Możliwość wsparcia finansowego działalności PIPUiF – więcej o naszych projektach