Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Kontakt

Adres do korespondencji:

ul. Jasna 1 (Dom pod orłami), 00-013 Warszawa

Telefon:

22 826 41 1322 826 41 13

E-mail:

posrednicy@posrednicy.org.pl

Konto bankowe:

Polska Izba Pośredników
Ubezpieczeniowych i Finansowych
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
Pekao SA w Warszawie
nr 05 1240 6175 1111 0010 7470 5392


NIP:

525-22-68-816