Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Kim jesteśmy

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PIPUiF), zarejestrowana w 2002 roku i działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) zrzesza podmioty gospodarcze współpracujące z ponad 12 000 pośredników ubezpieczeniowych i finansowych. Od 2003 roku PIPUiF jest członkiem Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR z siedzibą w Brukseli, założoną w 1937 roku. BIPAR zrzesza 44 organizacje krajowe, reprezentujące 250 000 pośredników ubezpieczeniowych. BIPAR jest również członkiem założycielem Światowej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych (WFII), zrzeszającej ponad 100 organizacji z 80 krajów świata, reprezentującej ponad 500 000 osób pracujących w sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego.
BIPAR jest jedynym przedstawicielem środowiska uznanym przez Komisję Europejską, a WFII przez takie organizacje jak OECD, WTO i IAIS.

NASZYM CELEM JEST:
Reprezentacja interesów środowiska . Uczestniczenie w procesie powstawania aktów prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i finansowej . Współpraca z instytucjami i organizacjami rynku ubezpieczeniowego i finansowego . Inicjowanie działań, które wpłyną na rozwój rynku ubezpieczeniowego i finansowego . Podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej i finansowej w społeczeństwie . Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pośredników . Podnoszenie etyki zawodowej . Podnoszenie rangi zawodu pośrednika ubezpieczeniowego i finansowego . Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby . Poszukiwanie form finansowego wspierania realizacji celów statutowych przez Izbę i jej członków . Integracja środowiska.

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW IZBY:
Oficjalny certyfikat przynależności do PIPUiF . Prawo posługiwania się logo PIPUiF na swoich drukach (wizytówce, papierze firmowym, kopertach) . Zniżka przy zakupie obowiązkowego OC zawodowego . Prawo do zniżek i upustów w organizowanych przez PIPUiF i współpracujące instytucje: konferencjach, kongresach, szkoleniach, itp. . Prawo do korzystania z preferencyjnych warunków w procesie obowiązkowego dokształcania zawodowego . Możliwość wpływu na kształt nowych aktów prawnych dotyczących rynku ubezpieczeniowego i finansowego . Możliwość korzystania z pozyskanej przez Izbę pomocy unijnej dla naszego sektora . Dzięki współpracy z BIPAR dostęp do źródła informacji odnośnie przyszłości rynku ubezpieczeń w Europie i w Polsce.

| Statut | Zarząd | Korzyści |