Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Członkostwo

Uchwała nr 2/2009 ZWZ Członków PIPUiF z dn. 21 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości i trybu płatności składek oraz wpisowego

 1. Składki członkowskie są płacone raz do roku do 31 stycznia.
 2. W przypadku nie opłacenia składki do 31 marca członkostwo wygasa.
 3. Od 2010 roku składka wynosi dla członków realizujących obrót roczny:
  • do 250 000 zł 400 zł
  • od 250 000 zł do 1 000 000 zł 1500 zł
  • od 1 000 000 zł do 5 000 000 zł 4500 zł
  • powyżej 5 000 000 zł 9000 zł
 4. Wpisowe jest płatne jednorazowo i wynosi 50% składki rocznej.
 5. W przypadku wcześniejszego dokonania wpłaty według starych zasad na poczet składki za 2010 rok - należy dokonać wpłaty uzupełniającej.

Marta Górecka
Sekretarz ZWZCz

Adam Sankowski
Przewodniczący ZWZCz

 

Druki rejestracyjne: