Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Aktualności
Komentarz Prezesa PIPUiF do propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń 19/01/2017
2017-01-19

Propozycja zakazu prowizji dla pośredników ubezpieczeniowych jest po prostu absurdalna. Takiego rozwiązania nie ma ani we Francji, ani w Niemczech, ani w Hiszpanii ani we Włoszech… Na kim Autorzy chcą się wzorować? Tym bardziej, że Sąd Najwyższy w Polsce definitywnie zakazał w 2012 roku hasła reklamowego „bez pośredników. bez prowizji” uznając tym samym znaczenie i powszechność zarówno tego kanału dystrybucji, jak i tej formy wynagrodzenia. Tego typu rozwiązanie oznaczałoby zamrożenie rynku ubezpieczeniowego w Polsce wbrew potrzebom Polaków i polskiej gospodarki. Na dziś ubezpieczenia w Polsce stanowią ok. 3,5% PKB (25 lat temu było to zaledwie 1,5%), a tymczasem w zamożnych gospodarkach europejskich jest to 8-10%. Tak więc, wręcz odwrotnie, nasz rynek potrzebuje stymulacji do dalszego rozwoju zarówno poprzez zachęty podatkowe, jak też działania edukacyjno-informacyjne.

Prawdopodobnie Autorzy doskonale zdają sobie z tego sprawę i jest to taka „ostra” propozycja, która ma przetrzeć szlaki „łagodnej” tj. zakazania pobierania kurtażu przez brokerów ubezpieczeniowych (nie istnieje w żadnej z wiodących gospodarek europejskich) przy jednoznacznym zakazaniu agentom ubezpieczeniowym działania na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeniowego. To rozwiązanie nie tylko również nie występuje w żadnej z wiodących gospodarek europejskich, ale wręcz są przykłady ustawowego zniesienia wyłączności agentów ubezpieczeniowych jako mechanizmu szkodliwego dla konsumentów. To „łagodne” rozwiązanie również schładzałoby rynek wbrew prawdziwym potrzebom Polaków i polskiej gospodarki. Również negatywny wpływ miałoby pokazywanie kwoty prowizji na polisie, nie praktykowane w żadnej z wiodących gospodarek europejskich (poza UK), ani w żadnym z innych sektorów gospodarki. Hasła, że są to rozwiązania „proklienckie” są zupełnie bez pokrycia, czego dowodem jest fakt, że nigdzie nie funkcjonują z pożytkiem dla klientów. To co zaś jest pewne to to, że zakaz prowizji dla pośredników ubezpieczeniowych spowodowałby utratę pracy przez ponad 100 tys. osób. I nie byłoby wcale dziwne, gdyby rzesza nowych bezrobotnych przyszła wraz z rodzinami i klientami pod Sejm…

Adam Sankowski
Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych