Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Aktualności
Lista Sygnatariuszy Kodeksu Etyki liczy już ponad 24 000 pośredników!
2016-11-09

Lista Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF liczy już ponad 24 000 osób.

Przypominamy, że wszyscy Sygnatariusze wraz z osobami bliskimi są objęci bezpłatną polisą grupową OC w życiu prywatnym o sumie gwarancyjnej 1.000.000 zł Ergo Hestia S.A. Szczegóły>>>

Więcej informacji na temat Kodeksu Etyki tutaj>>>