Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Aktualności
4 marca 2015 r. PIPUiF zgłosiła do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
2015-03-04

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych złożyła dzisiaj w Ministerstwie Finansów uwagi do projektu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

treść pisma do Ministerstwa Finansów